Konsultacje społeczne w gminach Białowieża i Narewka - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w gminach Białowieża i Narewka

Data publikacji 12.02.2016

Hajnowscy policjanci przeprowadzili wczoraj kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu hajnowskiego. Wczorajsze dwie debaty odbyły w Urzędach Gminy w Białowieży i Narewce.

Wczoraj w sali kinowej przy Urzędzie Gminy w Białowieży oraz w sali konferencyjnej w Narewce odbyły się spotkania, w ramach konsultacji społecznych, dla mieszkańców obu gmin. W spotkaniach udział wzięli Wójtowie obu gmin, przedstawiciele Rady Gminy, gminnych instytucji oraz służb mundurowych, a także mieszkańcy. Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce insp. Wojciech Rutkowski przybliżył zebranym ideę tworzenia „mapy” oraz analizę stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, a po zakończeniu tej części rozpoczęła się dyskusja, w ramach której uczestnicy konsultacji przekazywali policjantom swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne  przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Terminy najbliższych konsultacji społecznych:

- 15 lutego 2016r. – godz. 11.00 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

- 15 lutego 2016r. – godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze  

 

Oficer prasowy KPP w Hajnówce st. asp. Irena Kuptel