Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce

Data publikacji 15.09.2017

Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce podpisał porozumienie dotyczące współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Od 1 września 2017 roku w tej placówce funkcjonuje klasa mundurowa o profilu policyjnym.

W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce powstała pierwsza w powiecie hajnowskim klasa mundurowa o profilu policyjnym. W dniu 1 września zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Hajnówce, a Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce. Celem podpisanego porozumienia jest propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej, popularyzowanie działań zmierzających do kształtowanie świadomości historycznej i patriotycznej uczniów. Uczniowie klasy policyjnej w trakcie zajęć zostaną zapoznani z min. z zadaniami i uprawnieniami policji, jak również kształtowane będą właściwe postawy obywatelskie i społeczne. Hajnowscy policjanci od lat współpracują z Zespołem Szkół Zawodowych w zakresie prewencji kryminalnej przeprowadzając spotkania z młodzieżą na temat promocji zatrudnienia i pracy w policji, zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy i wyjazdami za granicę. Teraz podejmowane wspólnie działania poszerzone zostaną o inne ciekawe tematy przybliżające młodzieży służbę w policji. Z pewnością wpłynie to na podniesienie zaufania oraz poprawę bezpieczeństwa w powiecie.  

oficer prasowy KPP w Hajnówce- mł. asp. Joanna Węcko