Spotkanie w szkole w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w szkole w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy

Data publikacji 02.10.2017

W związku z obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy przedstawiciele Komendy Policji w Hajnówce, spotkali sią z uczniami kl VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Dzień ten jest dobrą okazją do propagowania zachowań bez agresji i przemocy oraz zwiększania świadomości dzieci i młodzieży w tym obszarze. Policjanci rozmawiali o odpowiedzialności prawnej młodzieży w świetle obowiązujących przepisów

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, w ramach realizowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”, prowadzą spotkania z uczniami szkół. Dzisiaj w związku z obchodzonym Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy hajnowscy policjanci zorganizowali spotkanie z uczniami kl. VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Wizyta miała na celu uświadomienie młodzieży, jakie zachowania są niezgodne z prawem. Omawiali czym jest czyn karalny oraz wskazywali okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego w tym: naruszenie zasad współżycia społecznego, zachowania agresywne wobec rówieśników, nadużywanie alkoholu, zażywanie dopalaczy i innych środków odurzających. Policjanci podczas tego typu spotkań zwracają uwagę młodzieży na właściwą interpretację konkretnych zachowań i uczulają na unikanie sytuacji, które wykraczają poza granice prawa.  Młodzi ludzie zapoznali się również z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, które mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny. Hajnowscy policjanci planują już kolejne tego typu spotkania w innych szkołach na tereni powiatu.

Oficer prasowy KPP w Hajnówce st. asp. Irena Kuptel