Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcja profilaktyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce.

Data publikacji 04.10.2017

Przedstawiciele hajnowskiej Policji przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. W czasie spotkania rozmawiano o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, czynach karalnych najczęściej popełnianych przez młodych ludzi.

Przedstawiciele z Wydziału Prewencji hajnowskiej Policji odwiedzili dzisiaj uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na odpowiedzialność za swoje postępowanie. Wyjaśniono uczniom co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Uczestnikom spotkania przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Specjaliści nie tylko udzielali szczegółowych informacji, ale podawali również przykłady negatywnych zachowań młodzieży. Wszystko po to, aby uzmysłowić młodym ludziom, że za takie zachowania można stanąć przed sądem. Nie zapominajmy, że od ukończenia 13 roku życia ponosimy już odpowiedzialność prawną za nasze czyny, ale i przed 13 rokiem życia o naszych zachowaniach niezgodnych z prawem, czyli o demoralizacji, policja informuje sąd. Specjaliści starali się przekazać młodzieży jak najwięcej ważnych wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Oficer prasowy KPP w Hajnówce asp. szt. Irena Kuptel

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.hajnowka.policja.gov.pl