Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Tradycyjnie już w tę inicjatywę włączają się policjanci z Hajnówki. Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz propagowanie praw i form pomocy ofiarom przestępstw.

Dyżury funkcjonariuszy Policji pełnione będą w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. A. Krajowej 1, w dniach 19 – 25 lutego, w godz. od 8:00 do 15:30 ( z wyjątkiem wtorku 20 lutego – 14.00 – 22.00). Kontakt telefoniczny do pełniącego dyżur Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Hajnówce asp. szt. Adam Siegień: tel. 085 831 02 45, lub 085 831 02 00.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z proponowanej formy pomocy.