Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce

Data publikacji 22.02.2018

Wczoraj w hajnowskim budynku politechniki odbyła się kolejna debata społeczna. W zorganizowanym przez hajnowskich policjantów spotkaniu udział wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce. Głównym tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo osób starszych, policjanci zachęcali też uczestników spotkania do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji "Moja Komenda" oraz omówili założenia kampanii „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wczoraj w hajnowskim budynku Politechniki Białostockiej, w ramach organizowanych cyklicznie debat społecznych pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce z przedstawicielami lokalnej społeczności tj. słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Debata poświęcona była głównie szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych. Spotkanie poprowadził p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce kom. Jakub Ciulkin. W trakcie debaty poruszone zostały tematy związane z oszustwami na osobach starszych, a także  bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów na drodze. Następnie zaprezentowane zostały założenia oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” i kampanii „Dzielnicowy bliżej nas”. W dalszej części spotkania rozpoczęła się dyskusja, podczas której  zebrani mieszkańcy wypowiadali się na temat ich poczucia bezpieczeństwa, zgłaszali niepożądane zjawiska w ich najbliższym otoczeniu oraz proponowali sposoby ich poprawy. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty zostały zanotowane, a ich realizacja z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Hajnówki, a w szczególności osób starszych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.hajnowka.policja.gov.pl