Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Hajnowscy policjanci w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Podlasiak” w Hajnówce.

Data publikacji 17.04.2018

W sobotę w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Podlasiak” w Hajnówce, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!”, odbyło się spotkanie z kursantami ubiegającymi się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii „C”. Tematem spotkania było bezpieczeństwo osób pieszych poruszających się po drogach. Omówiono również sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W minioną sobotę Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z pracownikiem Wydziału Prewencji tutejszej Komendy, przygotował i przeprowadził w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Podlasiak” w Hajnówce spotkanie dotyczące bezpieczeństwa osób pieszych oraz osób poruszających się jednośladami. W spotkaniu uczestniczyli kursanci, którzy ubiegają się o uprawnienia pozwalające na kierowanie im pojazdami kategorii „C”. Głównym celem spotkania, które wpisuje się w krajowe działania „Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego” oraz „Bezpieczny jednoślad” jest zwiększenie świadomości kierowców na temat zagrożeń jakie wystąpić mogą w trakcie jazdy pojazdem. Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego w trakcie spotkania przypominał, uświadomił oraz zwrócił uwagę, na zagrożenia związane między innymi z:

 

 • korzystaniem z telefonów komórkowych w trakcie jazdy pojazdem, oraz w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych;

 • wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

 • przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym;

 • o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania siępo drogach od zmierzchu do świtu;

 • wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle;

 • chodzeniem nieprawidłową stroną drogi;

 • o zagrożeniach jakie niesie zły stan techniczny pojazdu i brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu;

   

   

  W trakcie spotkania policjant przypomniał również o promowaniu bezpiecznych zachowań przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i możliwości nanoszenia na niej ujawnionych zagrożeń.

   

  Policjanci przypominają!
   

  Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz apelują do pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych i przestrzeganie przepisów.