Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Hajnowscy policjanci w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Falkowski” w Hajnówce.

Data publikacji 30.04.2018

W miniony piątek w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Falkowski” w Hajnówce, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!” oraz „BEZPIECZNY JEDNOŚLAD”, odbyło się spotkanie z kursantami ubiegającymi się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii „B”. Tematem spotkania było bezpieczeństwo kierowców jak i osób pieszych poruszających się po drogach.

W miniony piątek Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z pracownikiem Wydziału Prewencji tutejszej Komendy, przygotowali i przeprowadzili w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Falkowski” w Hajnówce spotkanie dotyczące bezpieczeństwa przyszłych kierowców, osób pieszych oraz osób poruszających się jednośladami. W spotkaniu uczestniczyli kursanci, którzy ubiegają się o uprawnienia pozwalające na kierowanie im pojazdami kategorii „B”. Głównym celem spotkania, które wpisuje się w krajowe działania „Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego” oraz „Bezpieczny jednoślad” jest zwiększenie świadomości kierowców na temat zagrożeń jakie wystąpić mogą w trakcie jazdy pojazdem. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w trakcie spotkania przypomnieli, uświadomili oraz zwrócili uwagę, na zagrożenia związane między innymi z:

  • korzystaniem z telefonów komórkowych w trakcie jazdy pojazdem, oraz w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych;

  • wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

  • przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym;

  • o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach od zmierzchu do świtu;

  • wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle;

  • chodzeniem nieprawidłową stroną drogi;

  • o zagrożeniach jakie niesie zły stan techniczny pojazdu i brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu;

W trakcie spotkania prowadzący omówili również zawód policjanta, procedurę kwalifikacyjną naboru do służby i zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji. Zwrócili uwagę na konieczność promowania bezpiecznych zachowań przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przypomnieli o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i możliwości nanoszenia na niej ujawnionych zagrożeń.

Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz apelują do pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych i przestrzeganie przepisów.