Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień - rozstrzygnięty - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień - rozstrzygnięty

Data publikacji 18.05.2018

Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień, skierowany do uczniów VI klas z terenu powiatu hajnowskiego, został wczoraj rozstrzygnięty. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologicznej w Hajnówce, w ramach programu „Mam wybór … wybieram rozsądek”.

Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień, skierowany do uczniów VI klas szkół podstawowych z terenu powiatu hajnowskiego, został wczoraj rozstrzygnięty. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologicznej w Hajnówce, w ramach programu „Mam wybór … wybieram rozsądek”. Do konkursu przystąpiło 9 trzyosobowych drużyn. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, który składał się z 20 pytań dotyczących tematyki przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Białowieży,

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce,

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce.

Nagrody oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca i udział w konkursie wręczył zwycięskim drużynom I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarz Jakub Ciulkin. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urząd Miasta w Hajnówce, Urząd Gminy Hajnówka, Urząd Gminy w Czeremsze, Urząd Gminy w Białowieży Urząd Gminy w Narewce, Urząd Gminy w Narwi.

Zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy!