BEZPIECZNY PRZEJAZD - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNY PRZEJAZD

Data publikacji 03.07.2018

Policjanci hajnowskiej drogówki wraz z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei w Czeremsze prowadzili działania „Bezpieczny przejazd”, w trakcie których zwracali uwagę na zachowania uczestników ruchu w rejonie przejazdów kolejowych.

W miniony piątek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce  wspierani przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania profilaktyczne pod nazwą „bezpieczny przejazd”. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych w tych miejscach. Funkcjonariusze i pracownicy kolei kontrolowali pojazdy w rejonach przejazdów oraz rozmawiali z kierowcami o konsekwencjach wynikających z lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Miało to na celu  podnoszenie świadomości kierujących oraz osób pieszych o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności w tych rejonach. Należy podkreślić, że większość kierujących samochodami zachowywała się zgodnie z przepisami obowiązującymi w rejonach przejazdów kolejowych. Takie i podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.

Pamiętajmy:

Na przejeździe kolejowo-drogowym pociąg ma ZAWSZE pierwszeństwo