MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI ORAZ TYDZIEŃ MEDIACJI 2018 - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI ORAZ TYDZIEŃ MEDIACJI 2018

Data publikacji 10.10.2018

18 października 2018r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast w dniach od 15 do 19 października 2018 roku odbędą się ogólnopolskie dni mediacji. Hajnowscy policjanci będą aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu porozumienia.

Od 15 do 19 października 2016 r. m.in w siedzibach komend policji, sądów, organizacji pozarządowych, dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji. W inicjatywę tę  włączają się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniach 15 – 19 października 2018r. w godz. 08.00 – 15.00 do Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, a także telefonicznie pod nr tel. 85 831 04 45.