„ZNICZ 2018” NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ZNICZ 2018” NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO

Data publikacji 30.10.2018

Zbliżający się okres „Wszystkich Świętych” jest czasem szczególnym dla mieszkańców naszego powiatu, to czas zadumy i wewnętrznej refleksji, w szczególności podczas odwiedzin grobów i miejsc „wiecznego spoczynku” naszych bliskich.  Zazwyczaj dzień „Wszystkich Świętych”, a także dni poprzedzające i następujące bezpośrednio po tym dniu charakteryzują się wzmożonym natężeniem ruchu, w konsekwencji czego należy spodziewać się zakłóceń płynności ruchu, ale również wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku na drogach.
Zadaniem Policji, wpisującym się w nastrój tych dni, jest niesienie wszystkim daleko idącej pomocy, zarówno jeśli chodzi o bezpieczne dotarcie do nekropolii rozmieszczonych na terenie całego powiatu, jak i zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli przed bezprawnymi naruszeniami ich dobra osobistego i materialnego.
Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa w tym okresie hajnowska Policja zintensyfikuje działania na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu, jak i drogach prowadzących do cmentarzy. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce chciała by również powiadomić mieszkańców o ograniczeniach w ruchu drogowym, które będą obowiązywać w dniach 31 października i 1 listopada 2018r przy hajnowskich cmentarzach co obrazuje poniższa mapka.