KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - PODSUMOWANIE 2019 ROKU - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - PODSUMOWANIE 2019 ROKU

Data publikacji 10.01.2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to skuteczne narzędzie dzięki któremu policjanci jeszcze skuteczniej dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń. W powiecie hajnowskim w 2019 roku zanotowano 1521 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 1213 przypadków.

Akty wandalizmu, wałęsające się bezpańskie psy, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, żebractwo, używanie środków odurzających, czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, podsumowali  funkcjonowanie KMZB, na terenie powiatu hajnowskiego w 2019 roku. Przez ostatnich 12 miesięcy, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia 1521 razy. Mundurowi potwierdzili 1213 sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego 388 zagrożeń zostało wyeliminowanych, a 15 przekazano innym instytucjom. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi niewłaściwej infrastruktury drogowej (435), przekraczania dozwolonej prędkości (327) oraz nieprawidłowego parkowania (50) i nielegalnych rajdów (16). Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych (411), aktów wandalizmu (11), a także  grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (34).

Znaczna część naniesionych na mapę zgłoszeń pokrywała się i dotyczyła tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Dzielnicowi potwierdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i tworząc plany działań priorytetowych eliminowali zagrożenia ze swoich rejonów służbowych.

Jednym z potwierdzonych i wyeliminowanych zagrożeń na terenie Hajnówki były porzucone samochody uniemożliwiające korzystanie z miejsc parkingowych, ograniczające widoczność podczas wyjeżdżania, a także stwarzające zagrożenie. W ramach działania priorytetowego hajnowscy dzielnicowi nawiązali współprace z podmiotami pozapolicyjnymi, dzięki której część tych pojazdów zostało usuniętych. W pozostałych przypadkach w stosunku do właścicieli zostały wyciągniecie konsekwencje prawne.

Kolejnym przykładem zagrożeń wskazywanych na mapie i objętych działaniami dzielnicowego jest teren przy stacji paliw Orlen w Hajnówce. Według mieszkańców dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży i spożywania alkoholu. Podjęte działania przez hajnowskich policjantów doprowadziły do ustalenia i ukarania sprawców wykroczeń, a tym samym do wyeliminowania zagrożenia.

Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.

Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer 112.