Inauguracja "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa" - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Inauguracja "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa"

Data publikacji 15.01.2020

Zainaugurowana została "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa". Celem tej akcji jest przybliżenie dzieciom specyfiki pracy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych, promowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia, kształtowanie wrażliwości najmłodszych w obszarze ochrony środowiska oraz promocja zdrowego stylu życia.

Dzisiaj, w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce, zainaugurowana została "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa”, w której uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Czyżach. W projekcie udział wzięli hajnowscy policjanci we współpracy z Komenda Powiatową Straży Pożarnej w Hajnówce, Nadleśnictwem Hajnówka, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Hajnówce, Piekarnią „Podolszyńscy” S.C., Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej i Schroniskiem „Ciapek”. Cykliczne spotkania z dziećmi w ramach programu profilaktycznego mają na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa obejmującego różne obszary codziennego życia. Dzieci poznają między innymi zasady bezpiecznych zachowań, dowiedzą się co zrobić, gdy wybuchnie pożar oraz jak zachowywać się w lesie. Poznają również tajniki zdrowego odżywiania oraz ochrony środowiska.

Na zakończenie, dzieci miały też okazję poznać pracę policjantów oraz obejrzeć sprzęt używany przez mundurowych w codziennej służbie. Uczestnicy spotkania odwiedzili wybrane pomieszczenia w budynku komendy, m.in.areszt i siłownię. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się również  policyjne radiowozy.