Kierownictwo - KPP Hajnówka

Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

 

Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce   

nadkom. Bartosz Lorenc

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce

nadkom. Jakub Ciulkin