Kierownictwo - KPP Hajnówka

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce   

kom. Tomasz Haraburda

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce

nadkom. Tomasz Kuprewicz