Kierownictwo - KPP Hajnówka

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce   

nadkom. Tomasz Haraburda

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce

kom. Jakub Ciulkin