Rejestr placówek pomocowych: - Instytucje pomocowe - KPP Hajnówka

Instytucje pomocowe

Rejestr placówek pomocowych:

Pliki do pobrania

 • 358.66 KB
  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim
 • 164.37 KB
  Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego
 • 136.89 KB
  Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie woj. podlaskiego
 • 385.71 KB
  Baza teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych woj. podlaskiego
 • 38.21 KB
  Ośrodki Pomocy Społecznej - woj. podlaskie
 • 18.93 KB
  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - woj. podlaskie
 • 214.69 KB
  Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.