Rejestr placówek pomocowych: - Instytucje pomocowe - KPP Hajnówka

Instytucje pomocowe

Rejestr placówek pomocowych:

Pliki do pobrania

 • 718.22 KB
  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim
 • 598.5 KB
  Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego
 • 254.12 KB
  Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie woj. podlaskiego
 • 285.7 KB
  Baza teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych woj. podlaskiego
 • 35.79 KB
  Ośrodki Pomocy Społecznej - woj. podlaskie
 • 18.82 KB
  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - woj. podlaskie