Kierownictwo - KPP Hajnówka

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 15.12.2009

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce

nadkom. Jakub Ciulkin 

 

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce

nadkom. Maciej Ciuruk