Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNY PIESZY TO WIDOCZNY PIESZY

Data publikacji 01.02.2023

Wczoraj policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi obserwowali także zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść. Przyglądali się, czy piesi również dbają o swoje bezpieczeństwo. To właśnie ci uczestnicy są najbardziej narażeni na negatywne skutki wypadków drogowych.

Przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, jak również przechodzenie na czerwonym świetle, to część wykroczeń popełnianych przez pieszych na terenie powiatu hajnowskiego. Z kolei do błędów kierowców można zaliczyć wyprzedzanie bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych oraz omijanie innego pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu.

Tylko wczoraj policjanci ujawnili 66 wykroczeń, w tym 52 popełnione przez kierowców pojazdów mechanicznych, 11 przez pieszych i 3 przez rowerzystów. Błędy kierowców to głównie przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Jeden z nich, w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 62 km/h. Mieszkaniec województwa śląskiego w Dubiczach Cerkiewnych jechał z prędkością 112 km/h. 60-latek stracił prawo jazdy. Został również ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych, a jego konto zasiliło 14 punktów.

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Powyższe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować zdrowie albo nawet życie!

Powrót na górę strony