Wydział Ruchu Drogowego KPP Hajnówka

Data publikacji 01.12.2009

Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Powiatowa Policji w Hajnowce

ul. Armii Krajowej 1

sekretariat tel. 47 712 62 62

 

Naczelnik Wydziału:

podinspektor Daniel Urbański

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy m.in.:

1. Analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych powiatu, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych,
2. Współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innymi organizacjami i instytucjami takimi jak:
- Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkich,
- Starostwo Powiatowe,
- Urząd Miejski,
- Urząd Gminy,
- Inspekcja Transportu Drogowego
- Służby ratownicze.
3. Planowanie i organizowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
4. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, a w szczególności przestępczości samochodowej.
5. Organizowanie i realizowanie pilotaży transportów ponadnormatywnych oraz prowadzenie pilotaży pojazdów objętych szczególną ochroną.
6. Inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów bezpieczeństwa ruchu

Powrót na górę strony