Dzielnicowi

DZIELNICOWI POWIATU HAJNOWSKIEGO

Data publikacji 18.10.2018
 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – aspirant sztabowy Andrzej Bołtryk

tel. 47 712 62 33

tel. kom. 885 997 292  

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 1,

 

 

 

Miasto Hajnówka – Rejon Dzielnicowego Nr 1


   starszy sierżant Justyna Kruszewska
   tel. 47 712 62 42
   tel. kom. 885 997 285
   e–mail:
dzielnicowy.hajnowka1@bk.policja.gov.plsiedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1


Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz inne wykroczenia porządkowe w rejonie sklepu "Gama" ul. Białostocka w Hajnówce


Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji w ramach obchodu oraz zgłoszeń od okolicznych mieszkańców. Przyczyną zjawiska może być zarówno niska świadomość społeczna w zakresie informacji o szkodliwości i skutkach dla środowiska, jak również  o konsekwencjach prawnych wynikajacych z popełniania powyższych czynów. 

Okres obowiązywania planu:

1 listopada 2023 r. - 30 kwiecień 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych popełnienia wykroczeń poprzez propagowanie materiałów profilaktycznych oraz w trakcie codziennych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego,
 • prowadzenie wzmożonej kontroli miejsca zagrożonego,
 • opracowanie Karty Zadania Doraźnego,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie oraz zgłoszeń nieniesionych na KMZB,
 • represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa w przedmiotowym zakresie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Urząd Miasta w Hajnówce
 • MKRPA w Hajnówce.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

ulice:

ul. Agatowa, ul. Aksamitna, ul. Bajeczna, ul. Białostocka, ul. Brylantowa, ul. Bursztynowa, ul. Chopina Fryderyka, ul. Daniela, ul. Diamentowa, ul. Długa, ul. Dolna, ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego, ul. Elektryczna, ul. Fabryczna, ul. Fabryka Chemiczna, ul. Filipczuka Jana, ul. Graniczna, ul. Granitowa, ul. Jelenia, ul. Jutrzenki, ul. Kamienna, ul. Kłosowa, ul. Krańcowa, ul. Krótka, ul. Kryształowa, ul. Kwiatowa, ul. Letnia, ul. Lipowa (od ul. 3 Maja do ul. Słomianej), ul. Łosia, ul. Malinowa, ul. Marmurowa, ul. Metalowa, ul. Miedziana, ul. Miłkowskiego Stanisława, ul. Moniuszki Stanisława, ul. Mostowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Niedźwiedzia, ul. Nowa, ul. Odległa, ul. Ogińskiego Michała, ul. Okopowa, ul. Owocowa, ul. Poddolna, ul. Podmiejska, ul. Pogodna, ul. Południowa, ul. Poprzeczna, ul. Poziomkowa, ul. Prosta, ul. Pszeniczna, ul. Różana, ul. Rumiankowa, ul. Rysia, ul. Rzeczna, ul. Sadowa, ul. Sarnia, ul. Słonecznikowa,ul. Siewna, ul. Sołoniewicz Tamary, ul. Sportowa, ul. Stalowa, ul. Strzelecka, ul. Szmaragdowa,ul. Szymanowskiego Karola, ul. Targowa, ul. Tulipanowa, ul. Truskawkowa, ul. Urodzajna, ul. Warzywna,ul. Wiatrakowa, ul. Wieniawskiego Henryka, ul. Wiewiórcza, ul. Wilcza, ul. Wiosenna, ul. Wróblewskiego Walerego, ul. Zajęcza, ul. Zbożowa, ul. Złota, ul. Żytnia.


Miasto Hajnówka – Rejon Dzielnicowego Nr 2

 

   starszy posterunkowy Emilia Niczyporuk
   tel. 47 712 62 24

   tel. kom. 696 471 318
   E–mail:
dzielnicowy.hajnowka2@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1

 


Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu oraz popełnianie innych wykroczeń porządkowych w rejonie Sklepu przy u. Batorego 3 w Hajnówce

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 r. -  31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • uświadamienie lokalnej społeczności odnośnie szkodliwości alkoholu poprzez propagowanie materiałów profilaktycznych oraz w trakcie codziennych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego,
 • bieżąca współpraca z MKRPA w Hajnówce oraz przeprowadzanie współnych kontroli wskazanego rejonu,
 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa,
 • opracowanie KZD na powyższy rejon,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie i zgłoszeń mieszkańców, jak również zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce,
 • Urząd Miasta w Hajnówce.

Podejmowane działania mają na celu ograniczenie o 50 % ilości osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym oraz innych wykroczeń porządkowych.

ulice:

ul. 3 Maja (do ul. Batorego i Zina), ul. 11 Listopada, ul. Stefana Batorego, ul. Bażantowa, ul. Bednarska, ul. Bociania, ul. Boczna, ul. Brzozowa, ul. Ciesielska, ul. Czajki, ul. Gęsia, ul. Gołębia, ul. Grabowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiełły Władysława, ul. Jaskółcza, ul. Jaśminowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jastrzębia, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Kacza, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kołasa Jakuba, ul. Kołowa, ul. Kosidłów, ul. Kukułki, ul. Janki Kupały, ul. Krucza, ul. Leszczynowa, ul. Lipowa, (ul. Słomianej do Lipin), ul. Łabędzia, ul. oś. Millenium, ul. Orzechowa, ul. Parkowa, ul. Pawia, ul. Piaski, ul. Podlasie, ul. Sikorki, ul. Skowronka, ul. Słomiana, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Sowia, ul. Spadowa, ul. Spiralna, ul. Stolarska, ul. Studzienna, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Ślusarska, ul. Topolowa, ul. ks. Ignacego Wierobieja, ul. Wilgi, ul. Zaułek Targowy, ul. Żabia, ul. Żabia Górka, ul. Żurawia.


Miasto Hajnówka – Rejon Dzielnicowego Nr 3


   starszy posterunkowy Joanna Bartoszuk
   tel. 47 712 62 30
   tel. kom. 885 997 286
   E–mail:
dzielnicowy.hajnowka3@bk.policja.gov.pl


  siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, demoralizacja, zaśmiecanie, niszczenie mienia, spożywanie alkohol oraz dopuszczanie się innych wykroczeń porządkowych w Parku Miejskim w Hajnówce pod wiatą MOR (miejsce obsługi rowerów) przy ul. Armii Krajowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie, zgłoszeń na KMZB oraz na podstawie własnych ustaleń w trakcie obchodu.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 r. -  31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa, reagowanie na stwierdzone przypadki demoralizacji,
 • opracowanie KZD na powyższy rejon
 • uświadamianie lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu poprzez propagowanie materiałów profilaktycznych (rozmowy z osobami przebywającymi pod witą MOR w trakcie pełnionego obchodu)
 • spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Marii Skłodowskiej-Curie ( rozmowa i uświadamianie młodzieży w zakresie konsekwencji prawnych wynikających z niszczenia mienia, zaśmiecania i demoralizacji).

 • współpraca z Urzędem Miasta Hajnówka pod kątem ograniczenia występowania zjawiska niszczenia mienia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Urząd Miasta w Hajnówce,

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

ulice:

ul. 3 Maja (od Batorego i Zina w kierunku Białowieży), ul. Armii Krajowej, ul. Białowieska, ul. Bliska, ul. Celna, ul. Cicha, ul. doc. Adama Dowgirda, ul. Dworcowa, ul. Handlowa,  ul. Kolejki Leśne, ul. Kolejowa, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Marii Konopnickiej, ul. Księżycowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Łagodna, ul. Łowcza, ul. Małomiejska, ul. Międzytory, ul. Miła, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Partyzancka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ponieckiej Pelagii, ul. Bolesława Prusa, ul. Tadeusza Rakowieckiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Stanisława Staszica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Słoneczna,  ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Stanisława Lema, ul. Torowa, ul. Wesoła, ul. Zielona, ul. Aleksego Zina, ul. Stefana Żeromskiego.


Miasto Hajnówka – Rejon Dzielnicowego Nr 4


   aspirant Adam Samocik
   tel. 47 712 62 25
   tel. kom. 696 471 309
   E–mail:
dzielnicowy.hajnowka4@bk.policja.gov.pl   siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1


Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz popełnianie innych wykroczeń porządkowych w rejonie bloku położonego przy ul. Nowowarszawskiej 17.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców w/w ulic oraz potwierdzone własnym rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa,
 • opracowanie KZD na powyższy rejon
 • bieżąca współpraca z MKRPA w Hajnówce oraz przeprowadzanie wspólnych kontroli wskazanego rejonu,
 • przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami pobliskiego osiedla,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie i zgłoszeń mieszkańców, jak również zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Urząd Miasta w Hajnówce,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

ulice:

ul. Akacjowa, ul. Bagienna, ul. Bartników, ul. Bielska, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Botaniczna, ul. Ciasna, ul. Cisowa, ul. Cyprysowa, ul. Czeska, ul. Daleka, ul. Dębowa, ul. Stanisława Dubois, ul. Działowa, ul. Gajowa, ul. Górna, ul. Gruntowa, ul. Iglasta, ul. Jałowcowa, ul. Jodłowa, ul. Judzianka Stara, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klimek, ul. Jana Kochanowskiego, kolonia Poryjewo, ul. Wincentego Kołodzieja, ul. Konwaliowa, ul. Krzywa, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Magazynowa, ul. Magnoliowa, ul. Makowa, ul. Mazurska, ul. Mazury, ul. Adama Mickiewicza, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Myśliwska,ul. Nektarowa, ul. Nowowarszawska, ul. Obwodowa, ul. Oceaniczna, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Poranek, ul. Poryjewo, ul. Propolisowa, ul. Przytorowa, ul. Pszczela, ul. doktora Kazimierza Ptaszyńskiego, ul. Skarpowa, ul. Skośna, ul. Słodka, ul. Sosnowa, ul. Storczykowa, ul. Spiżowa, ul. Spokojna, Szosa Kleszczelowska, ul. Świerkowa, ul. Juliana Tuwima, ul. Warszawska, ul. Wąska, ul. Jana Werpachowskiego, ul. Wiejska, ul. Wojska Polskiego, ul. Woskowa, ul. Wrzosowa,ul. Wydmuchowo, ul. Zwierzyniecka, ul. Żwirowa.


Gmina Hajnówka – Rejon Dzielnicowego Nr 5

 

   starszy sierżant Dariusz Demianiuk
   tel. 47 712 62 43

   tel. kom. 885 997 284
   E–mail: dzielnicowy.hajnowka5@bk.policja.gov.pl   siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nielegalne składowisko odpadów na terenie przy lesie w pobliżu miejscowości Bielszczyzna, gm. Hajnówka

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, potwierdzone własnym rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 r. -  31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa,
 • opracowanie KZD na powyższy rejon
 • bieżąca współpraca ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Bielsk oraz przeprowadzanie wspólnych kontroli wskazanego rejonu,
 • przeprowadzenie spotań i rozmów z mieszkańcami miejscowości Bielszczyzna,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie i zgłoszeń mieszkańców, jak również zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Urząd Gminy Hajnówa

Powyższe działania, mają na celu spowodowanie oczyszczenia  w/w miejsca oraz zmniejszenie w 50% występowania zjawiska zaśmiecania

miejscowości:

wieś Bielszczyzna, wieś Borek, wieś Borysówka, wieś Chytra, wieś Czyżyki, wieś Dubicze Osoczne, wieś Dubiny, wieś Dubińska Ferma, przysiółek Golakowa Szyja, wieś Kotówka, wieś Lipiny, wieś Łozice, wieś Mochnate, osada Nieznany Bór, wieś Nowoberezowo, wieś Nowokornino, wieś Nowosady, przysiółek Olchowa Kładka, wieś Orzeszkowo, wieś Pasieczniki Duże, wieś Postołowo, wieś Progale, wieś Puciska,  wieś Rzepiska, przysiółek Sawiny Gród,  przysiółek Skryplewo, przysiółek Smolany Sadek, kolonia Sorocza Nóżka, wieś Stare Berezowo, wieś Topiło, wieś Trywieża, wieś Wasilkowo, wieś Wygoda, przysiółek Zwodzieckie.


Gmina Dubicze Cerkiewne – Rejon Dzielnicowego Nr 6

 

   aspirant sztabowy Marek Klimuk
   tel.
47 712 62 30
   tel. kom. 885 997 287
   E–mail: dzielnicowy.hajnowka6@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Osoby spożywające alkohol w miejscu niedozwolonym oraz zakłócanie porządku publicznego  w rejonie parku w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Parkowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów i oczekiwań społecznych.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 r. -  31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • opracowanie KZD,
 • kierowanie do GKRPA w Dubiczach Cerkiewnych wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych,
 • współpraca z GKRPA w Dubiczach Cerkiewnych,
 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.
 • kontrola wskazanego rejonu  z członkiem GKRPA w Dubiczach Cerkiewnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne;
 • GKRPA w Dubiczach Cerkiewnych.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie występującego zjawiska, którego sposobem oceny będzie zmniejszenie liczby zgłoszeń o 35 %.
miejscowości:

wieś Dubicze Cerkiewne, wieś Grabowiec, wieś Stary Kornin, wieś Koryciski, wieś Tofiłowce, wieś Rutka, wieś Jelonka, wieś Jagodniki, wieś Wojnówka, wieś Starzyna, wieś Werstok, wieś Wiluki, wieś Długi Bród, przysiółek Piaski, przysiółek Zabagonie, przysiółek Jakubowo, wieś Czechy Orlańskie, wieś Witowo, wieś Istok, kolonia Wygon, wieś Górny Gród, przysiółek Nikiforowszczyzna, przysiółek Pasieczniki Małe, przysiółek Kraśkowszczyzna, kolonia Krugłe, przysiółek Bobinka, kolonia Klakowo, przysiółek Siemiwołoki.


Gmina Narew – Rejon Dzielnicowego Nr 7

   sierżant sztabowy Dawid Wierzbicki
   tel. 
47 712 64 74
   tel. kom. 885 997 283
   E–mail: dzielnicowy.narewka2@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Posterunek Policji w Narewce, ul. Białowieska 3
   godziny przyjęcia interesantów w GOK Narew

   ul. A. Mickiewicza 105 w każdy wtorek w godz. 1000 - 1200

 


Działania priorytetowe:


Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem  w rejonie sklepów spożywczych oraz skwerku w Narwi.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów mieszkańców miejscowości Narew oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 r. -  31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • opracowanie KZD,
 • spotkanie z kierownikiem sklepu,
 • rozmowy z mieszkańcami Narwi dotyczące przedmiotowego zagrożenia, organizacja spotkań w przedstawicielami władz samorządowych oraz mieszkańcami,
 • kontrole miejsca zagrożonego wspólnie z przedstawicielami GKRPA w Narwi,
 • wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie oraz zgłoszeń nieniesionych na KMZB,
 • spotkania z mieszkańcami miejscowości, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.


Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Urząd Gminy w Narwi;
 • Placówka Straży Graicznej w Narewce.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

miejscowości:

wieś Ancuty, wieś Białki, wieś Bruszkowszczyzna, wieś Chrabostówka wieś Cimochy, wieś Cisy, wieś Doratynka, wieś Gorędy, wieś Gorodczyno, wieś Gradoczno, kolonia Gramotne, wieś Hajdukowszczyzna, wieś Istok, wieś Iwanki, wieś Janowo, wieś Kaczały, wieś Kotłówka, wieś Koweła, wieś Koźliki, wieś Krzywiec, wieś Kutowa, wieś Lachy, wieś Łopuchówka, wieś Łosinka, wieś Makówka, wieś Narew, wieś Nowiny, wieś Odrynki, wieś Ogrodniki, przysiółek Paszkowszczyzna, wieś Podborowiska, kolonia Podwaśki, wieś Przybudki, wieś Puchły, wieś Radźki, Rohozy, wieś Rybaki, wieś Saki, przysiółek Skaryszewo, wieś Soce, wieś Trześcianka, wieś Tyniewicze Małe, wieś Tyniewicze Duże, przysiółek Usnarszczyzna, wieś Waniewo, wieś Waśki, przysiółek Zabłocie.


Gmina Białowieża – Rejon Dzielnicowego Nr 8
 

   starszy sierżant Dariusz Demianiuk
   tel. 47 712 64 03
   tel. kom. 885 997 288
   E–mail: dzielnicowy.bialowieza1@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Posterunek Policji w Białowieży, ul. Sportowa 18

Z uwagi na remont budynku Posterunek Policji w Białowieży został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

(ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka).

Tymczasowy Punkt Przyjęć Interesantów funkcjonuje w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00 w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży

(budynek położony jest przy skrzyżowaniu ul. Stoczek i ul. Sportowej).

 Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu popełnianie  innych  wykroczeń porządkowymi przez osoby gromadzące się w rejonie Parku Dyrekcyjnego w Białowieży

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz analizy interwencji podejmowanych w powyżej opisanym rejonie oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 roku - 31 lipca 2024 roku.

Zaplanowane działania:

 • opracowanie KZD,
 • rozmowy z mieszkańcami Białowieży dotyczące przedmiotowego zagrożenia, organizacja spotkań w przedstawicielami władz samorządowych oraz mieszkańcami,
 • spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce - omówienie możliwych zmian w organizacji ruchu na ul. Stoczek w Białowieży,
 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Białowieży
 • wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie oraz zgłoszeń nieniesionych na KMZB,
 • spotkania z mieszkańcami miejscowości, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Białowieży

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu ograniczenie  o 25% ilości osób spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz innych wykroczeń porządkowych.

miejscowości:

wieś Białowieża, wieś Czerlonka , wieś Budy, osada Grudki, osada Podcerkwy, wieś Pogorzelce, osada Przewłoka, wieś Teremiski, osada Zwierzyniec.


Gmina Czeremcha – Rejon Dzielnicowego Nr 9
 

   starszy sierżant Kamil Ziniewicz
   tel. 47 712 64 12
   tel. kom. 885 997 290
   E–mail:
dzielnicowy.czeremcha1@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Posterunek Policji w Czeremsze, ul. Szkolna 19Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie innych wykroczeń porządkowych przez osoby gromadzące się w rejonie sklepu Arhelan przy ul. 1 go Maja w Czeremsze

Źródło informacji o zagrożeniu:

Skargi mieszkańców Czeremchy oraz rozpoznanie własne prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 r. - 31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD,
 • współpraca z GKRPA w Czeremsze
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu słuzbowego,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego i represjonowanie sprawców wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Czeremsze
 •  

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczeni występowania  zdiagnozowanych zagrożeń o 50%.

miejscowości:

wieś Berezyszcze, wieś Bobrówka, wieś Czeremcha, wieś Czeremcha-Wieś, wieś Jancewicze, wieś Kuzawa, wieś Opaka Duża, wieś Pohulanka, wieś Połowce, wieś Stawiszcze, wieś Wólka Terechowska, wieś Zubacze.


Gmina Kleszczele – Rejon Dzielnicowego Nr 10

   sierżant Damian Seliwoniuk
   tel. 47 712 64 12
   tel. kom.
885 997 290
   E–mail: dzielnicowy.czeremcha2@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 1Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecanie miejsca publicznego  tj. w rejonie sklepów Top Market przy ul. Kolejowej 1 oraz Arhelanu przy ul. Dobrowodzka  4 w Kleszczelach.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Liczne skargi mieszkańców oraz rozpoznanie własne prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

1 luty 2024 r. - 31 lipca 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD
 • spotkanie z mieszkańcami Kleszczel, informowanie o obowiązujących przepisach prawa,
 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się popełniania wykroczeń porządkowych oraz z art. 43 ust.1 u.w.t.p.a
 • propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin,
 • wspólne kontrole miejsca zagrożonego wraz z przedstawicielem GKRPA,
 • monitorowanie zgłoszeń na KMZB.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczelach,

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

miejscowości:

wieś Biała Straż, wieś Dasze, kolonia Dąbrowa, wieś Dobrowoda, wieś Gruzka, kolonia Kośna, wieś Kuraszewo, wieś Piotrowszczyzna, wieś Pogreby, wieś Policzna, wieś Repczyce, wieś Saki, wieś Suchowolce, wieś Toporki, wieś Zaleszany, wieś Żuki.


Gmina Narewka – Rejon Dzielnicowego Nr 11
  

   młodszy aspirant Rafał Podgórski
   tel.  47 712 64 72
   tel. kom. 885 997 293
   E–mail: dzielnicowy.narewka1@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Posterunek Policji w Narewce, ul. Białowieska 3Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz popełnianie innych wykroczeń porządkowych w rejonie sklepów spożywczych w miejscowości Narewka.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, co potwierdzono własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 roku - 31 lipca 2024 roku.

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD,
 • rozmowy z młodzieżą oraz rodzicami podczas spotkań w szkole oraz propagowanie PDP w trakcie odwiedzin rodzin na terenie gminy Narewka,
 • kontrola powyższego miejsca wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy w Narewce - członkiem GKRPA,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • rozmowy z mieszkańcami Narewki.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • GKRPA w Narewce.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie o 50 % występowania zdiagnozowanych zagrożeń.

miejscowości:

wieś Babia Góra, wieś Bernacki Most, wieś Cieremki, wieś Eljaszuki (kolonie: Bazylowe, Bokowe, Kordon, Porosłe), wieś Grodzisk, wieś Guszczewina (przysiółek: Gruszki), wieś Janowo, wieś Krynica, wieś Leśna, wieś Lewkowo Nowe (kolonia: Łozowe), wieś Stare Masiewo (kolonia: Zamosze), wieś Michnówka, wieś Mikłaszewo, wieś Narewka, wieś Ochrymy (kolonie: Baczyńscy, Bielscy, Kapitańszczyzna, Kasjany), wieś Olchówka (przysiółek: Zabrody), wieś Pasieki (przysiółki: Borowe, Siemieniakowszczyzna), wieś Planta, wieś Podlewkowie (przysiółek: Suszczy Borek), wieś Porosłe,wieś Skupowo, wieś Siemianówka (kolonie: Chomińszczyzna, Pręty), wieś Stare Lewkowo (kolonia: Nowiny),  wieś Masiewo Nowe (przysiółek: Łanczyno), wieś Stoczek, wieś Świnoroje, wieś Suszczy Borek, wieś Tarnopol (przysiółki: Kruhlik, Ludwinowo, Mostki, Połymie, Smolnica, Stary Dwór), wieś Zabłotczyzna (przysiółek: Minkówka), osada Gnilec, Leśniczówka Przechody.


Gmina Czyże – Rejon Dzielnicowego Nr 12

   młodszy aspirant Ewa Barszczewska
   tel. 47 712 62 25
   tel. kom. 606 407 875
   E–mail: dzielnicowy.hajnowka7@bk.policja.gov.pl


   siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. Armii Krajowej 1
   godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Czyże
   w każdy czwartek w godz. 1000 - 1200Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz popełnianie innych wykroczeń porządkowych w rejonie stacji paliw Pronar w miejscowości Zbucz

Źródło informacji o zagrożeniu

Zgłoszenia mieszkańców oraz rozpoznanie własne prowadzone przez dzielnicowego;

Okres obowiązywania planu:

1 lutego 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • opracowanie KZD,
 • rozmowy z okolicznymi mieszkańcami,
 • współpraca z GKRPA w Czyżach,
 • wzmożone kontrole własne w/w rejonu, represjonowanie osób dopuszczających się łamania prawa,
 • monitorowanie zgłoszonych interwencji w tym rejonie oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • GKRPA w Czyżach,

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu ograniczenie o 30% spożywania alkoholu we wskazanym rejonie oraz ograniczenie popełniania innych wykroczeń porządkowych.

miejscowości:

wieś Czyże, wieś Hukowicze, wieś Kamień, (kolonia Bujakowszczyzna) wieś Klejniki, (sołectwa: Klejniki I i Klejniki II), wieś Kojły, wieś Kuraszewo, wieś Lady, wieś Leniewo, wieś Łuszcze, wieś Maksymowszczyzna, wieś Morze, wieś Osówka, wieś Podrzeczany, wieś Podwieżanka, wieś Rakowicze, wieś Sapowo, wieś Szostakowo, wieś Śliwowo, wieś Wieżanka, wieś Wólka, wieś Zbucz (kolonia Hrabniak).


Powrót na górę strony