Struktura Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

Data publikacji 01.12.2009

 1.   Kierownictwo KPP Hajnówka:

       - Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce.

       - I Zastępca Komendanta Powiatowego w Hajnówce.

2.   Wydział Kryminalny:

       - Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy:

       - Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób,

       - Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową i Przestępczością Nieletnich,

       - Zespół Dochodzeniowo - Śledczy,

       - Zespół Techniki Kryminalistycznej.

       -  Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

3.   Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych.

4.   Wydział Prewencji:

       - Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne,

       - Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii,

       - Zespół ds. Wykroczeń,

       - Zespół Dyżurnych,

       - Zespół Sztab Policji,

       - Rewir Dzielnicowych.

6.   Wydział Ruchu Drogowego.

7.   Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia.

8.   Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

9.   Zespół ds. Łączności i Informatyki.

10.  Jednoosobowe Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.  Zespół Administracyjno-Gospodarczy.

12.  Posterunek Policji w Białowieży.

13.  Posterunek Policji w Czeremsze.

14.  Posterunek Policji w Narewce.

 

 

Powrót na górę strony