Kryminalny

Wydział Kryminalny KPP Hajnówka

Data publikacji 01.12.2009

Wydział Kryminalny

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

ul. Armii Krajowej 1

sekretariat tel.: 47 712 62 78 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinspektor Krzysztof Łyżwa

tel. 47 712 62 32

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podkomisarz Mariusz Pańkowski

tel. 47 712 62 45

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy m.in.:

•  Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów i inne) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych.
•  Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.
•  Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.
•  Ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
•  Koordynowanie pracy operacyjnej z Osobowymi Źródłami Informacji oraz ich werbowanie.
•  Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.
•  Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.
•  Koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
•  Inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększającej efektywność jej działania

Powrót na górę strony