Praktyki studenckie

Praktyki studenckie realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego

Data publikacji 18.02.2014

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, mają obowiązek zapoznania się z "REGULAMINEM PRAKTYK STUDENCKICH REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - stanowiący załącznik do decyzji 81/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2022 r.", który zawiera szczegółowe zasady oraz warunki organizacji przedmiotowych praktyk.

Wnioski, które nie będą zawierały kompletu dokumentów wymienionych w  regulaminie praktyk, nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 47 7112524 oraz pisząc na adres poczty e-mail naczelnik.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony